Aankomst op zaterdag na 15u

Aankomst op zaterdag na 15u

Crillon-le-Brave is een beschermd dorp, bekend om de prachtige ligging, natuur en rust. Het plaatselijke hotel is dan ook een Relais du Silence! Mede daarom dat wij, alsook de huurders, zich engageren om de rust van de buren te respecteren en zich te houden aan het plaatselijke politiereglement.  Dus geen nachtlawaai tussen 22u en 7u , en geen luide muziek overdag. Overtreding van bovenvermelde clausule kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

Een dag voor uw vertrek ontvangt u van ons een document met de nodige info om de woning binnen te gaan. Zo hoeft u niet te wachten op de conciërge, heeft u geen stress en kan u vanaf 15 uur het uur van aankomst zelf te bepalen.

Wil bij aankomst de huisinventarislijst controleren en noteren indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorgestelde inventaris en wat u vaststelt. Bevestig ons via mail indien er stukken van de huisinventaris ontbreken, en dit uiterlijk tegen zondagmiddag 12 uur. Indien we geen nieuws van u ontvangen voor zondagmiddag aanvaarden we uw stilzwijgend goedkeuren. Ieder ontbrekend of beschadigd voorwerp van de vermelde huisinventaris kan in mindering worden gebracht van de borgsom. 

De gestorte waarborg van 800€ wordt 1 week na uw vertrek teruggestort indien er geen onregelmatigheden worden vastgesteld.

Verzekering & huurdersaansprakelijkheid: De verhuurder van Armajeva heeft een brandpolis afgesloten voor het gebouw met afzicht van verhaal op de huurders. De huurders voorzien in een verzekering voor hun persoonlijke inboedel. Er wordt wederzijds afstand van verhaal voorzien. De huurder blijft verantwoordelijk voor schade aan het gebouw en inhoud, die niet door de verzekering zou gedekt zijn. Hij is gehouden deze schade te vergoeden en geeft volmacht aan de uitbater om deze schade met de waarborg te verrekenen.

De huurder verbindt zich er toe de richtlijnen van de huishandleiding na te leven en de medehuurders hiervan op de hoogte te brengen.

Villa Armajeva

Villa Armajeva
Chemin des Sauvies 456
84410 Crillon-le-Brave
+32 496 06 74 59

Zoekt u een vakantiehuis om te huren voor 6 personen in de Provence?
Onze vrije datums en prijzen staan bovenaan bij 'reservatie'.
Aankomst op zaterdag vanaf 15 uur, vertrek op zaterdag voor 10 uur.